Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 3.857
Năm 2021 : 11.221
 • Danh mục sách nghiệp vu
  | Lê Hoài Trang | 433 lượt tải | 1 file đính kèm
  STTTÊN DANH MỤCTÊN SÁCHS.LƯỢNGĐ.GIÁT.TiỀN1Sách nghiệp vụ¢m nh¹c 6312900387002Sách nghiệp vụC«ng nghÖ 6  kinh tÕ GĐ 6318600558003Sách nghiệp vụ§Þa lý 6313200396004Sách nghiệp vụGi¸o dôc c«ng d©n 6313500405005Sách nghiệp vụLÞch sö 6315600468006Sách ...
 • Danh mục sách Thiếu nhi
  | Lê Hoài Trang | 265 lượt tải | 1 file đính kèm
  STTTÊN SÁCHS.LƯỢNGĐƠN GIÁT.TIỀNGHI CHÚ1Anh ®om ®ãm7300021000 2B¹n cïng xãm5340017000 3B¶n x· ®i häc6370022200 4C©y g¹o lµng t«i6180010800 5Con gµ ®Êt b¶y mµu7230016100 6Con thuyÒn hoa liÔu leo242008400 7DÊu ch©n trªn ®­êng321006300 8DÕ mÌn phiªu l­u ...
 • Danh mục sách tham khảo
  | Lê Hoài Trang | 703 lượt tải | 1 file đính kèm
   DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO TT sổ ĐKCB TKĐTTên sáchSố liệu theo sổ đăng kí Số bảnĐơn giáThành tiền1307-311Một lòng vì Đảng vì dân590045002312-314Banzac và cuộc săn tìm cái đẹp311400342003315-317Hai vạn dân37200216004318-319Tuyển tập truyện ...
 • Danh mục sách giáo khoa
  | Lê Hoài Trang | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA   STTTên danh mụctên sáchSố lượngĐơn giáT.Tiền1Sách giáo khoaNgữ văn6Tâp136600198002Sách giáo khoaNgữ văn 6 Tập 236700201003Sách giáo khoaBTập Ngvăn 6 T12330066004Sách giáo khoaB tập Ngvăn 6T22350070005Sách giáo khoaLịch sử ...
 • Danh mục sách đạo đức
  | Lê Hoài Trang | 258 lượt tải | 1 file đính kèm
Văn bản mới
Tài liệu mới